Compliant data room for secure enterprise collaboration

Anpassade lösningar för säkert företagsamarbete

Skydda dina viktiga företagsfiler och utnyttja vår överlägsna funktionalitet för att lagra, dela, spåra och låsa kritiska dokument.

Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration
Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration

IDeals Virtual Data Room (VDR) är en samarbetsplattform för företag som tillåter grupper att hantera företagsdokument i en mycket säker miljö. Vår plattform gör det möjligt för anställda att säkert dela filer med varandra och med tredje parter, till exempel partners, revisorer och entreprenörer. iDeals omfattar ett kundcentrerat tillvägagångssätt för att säkerställa en perfekt passform för företag som kör flera projekt, hanterar stora mängder filer och har särskilda säkerhets-/infrastrukturkrav för datalagring och överensstämmelse.

Varför välja iDeals företagsplattform?

MULTIPLA GRUPPALTERNATIV

  • Offentligt moln
  • Privat moln (tillgängligt på begäran)

PREMIUM KUNDSUPPORT

Obegränsat nivå 3 stöd till alla företagsklienter, tillgänglig 24/7/365

API INTEGRATIONER

Alla dina företagstjänster integreras i ett enda system via API (identitetsleverantörer, molnlagring, osv.)

FÖRETAGSEFTERLEVNAD

Fullständig överensstämmelse med lagar, IT och säkerhetspolicyer och rutiner

ANPASSNING AV ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

Vit etikettering och anpassade domäner (URL), inloggningssidor och e-postmeddelanden

ANPASSADE ADMINVERKTYG OCH KONTROLLER

Anpassade meddelanden, rapporter och nya användarroller med breda kontroll- eller övervakningsfunktioner

FUNKTIONER PÅ BEGÄRAN

Anpassade arbetsflöden, byggnader och funktionalitet baserat på dina unika krav

EXTRA SÄKERHETSALTERNATIV

Dynamiska vattenstämplar, kundstyrda krypteringsnycklar och villkor för tillträde

Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration
Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration

Absolut kontroll över känsliga dokument med informationsrättighetshantering

iDeals informationsrättighetshantering (IRM) är utformad för att ge våra kunder möjlighet att styra, spåra och hantera åtkomst till filer vid vilken tidpunkt som helst av datautlämnandet, inklusive förstörelse på distans av dokument efter nedladdning. IRM implementeras via granulerade dokumentbehörigheter i nio åtkomstnivåer och dynamiska vattenmärken.

  • För att förhindra risker i samband med obehörig kopiering av mycket känsliga dokument med ögonblicksverktyg eller mobilkameror, byggde vi "Fence View" verktyget. Denna behörighetsnivå låser inte bara dokument från redigering, kopiering, nedladdning eller utskrift, utan gör även ögonblicksbilder värdelösa eftersom att mottagare kan visa dokument genom ett så kallat "digital staket". Endast området som är direkt runt användarens markör är synligt, medan resten av data är dolda.
  • När dina användare begär möjligheten att ladda ner dokument och där risken att förlora kontrollen över dina data samtidigt är för stor, hittar du en perfekt lösning i vårt "Download Encrypted File" alternativ. Med det här verktyget kan dokumentinnehavare när som helst återkalla åtkomst till delade dokument, även efter att mottagarna hämtat dem. Detta säkerställer att känslig information kvarstår strikt inom företagets brandvägg.
Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration
Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration

Omfattande och alltid-på kundtjänst

Vi håller nära kontakt med din IT-avdelning och ledningsgrupp för att förstå dina specifika säkerhets-, infrastruktur- och behörighetskrav. Detta gör att vi kan distribuera vår företagslösning med maximal effektivitet. Våra dedikerade kontoadministratörer kan ordna obegränsad utbildning för administratörer och användare för att se till att alla parter kan använda VDR till sin fulla kapacitet. Vårt kundsuccesteam kan även hjälpa till med att konfigurera din filstruktur, tilldela roller och andra projektförberedelser. Under projektet erbjuder vårt kundsuccesteam obegränsad support 24/7/365 på ditt föredragna språk.

Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration
Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration

Ad Hoc förbättringar och integreringar för företagsöverensstämmelse

iDeals kunder kan följa sina etablerade säkerhetspolicyer samtidigt som de optimerar den dagliga verksamheten genom ytterligare funktioner som utvecklats av vårt tekniska team:

Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration
Custom Solutions for Secure Enterprise Collaboration

Oöverträffad användarvänlighet

Vid iDeals är vi medvetna om att inte alla användare är lika tekniskt kunniga. Och vi tror att ett perfekt användarvänligt gränssnitt är viktigt när effektiviteten hos ett stort företag står på spel. Med iDeals VDR behöver företagen inte längre kompromissa med funktionaliteten för att få tillgång till ett intuitivt gränssnitt. Vår lösning kan enkelt integreras i ditt företags arbetsflöde, så att du kan fokusera på det aktuella projektet. 

Är du redo att optimera ditt innehållssamarbete?
Planera en demo
Tillhandahåll dina kontaktuppgifter och våra experter kommer att konsultera dig för att hitta den bästa passformen.