Data Room kryptering: kundhanterade nycklar från iDeals™

Datarumskryptering: Kundhanterade nycklar

Håll fullständig kontroll över din konfidentiella information genom att kryptera datarumsinnehållet med dina egna nycklar

Datarumskryptering: Kundhanterade nycklar Datarumskryptering: Kundhanterade nycklar

Extra säkerhetslager

För mycket känsliga och konfidentiella dokument erbjuder iDeals ytterligare säkerhetsåtgärder.

Ultimat kontroll. iDeals kan aldrig se eller kontrollera dina krypteringsnycklar. Du kan när som helst inaktivera åtkomst till dina dokument.

Revisionslogg. Alla användaråtgärder och all nyckelanvändning spåras och registreras i revisionsloggen som inte kan ändras.

Otillåtet åtkomstförebyggande. Även om någon del av krypterad data har kopierats utan ditt tillstånd kan den fortfarande inte läsas utan åtkomst till dina krypteringsnycklar.

Hur fungerar IDeals kundhanterade krypteringsnycklar (CMEK "Customer-Managed Encryption Keys")?

Grundtanken bakom kundhanterade krypteringsnycklar är att diversifiera eventuella risker genom att implementera två lager av datarumskrypteringsnyckelhantering - hos iDeals och kundens sida.

Genom att integrera iDeals Virtual Data Room med Amazon Web Services KMS (Key Management Services), förblir våra kunder i kontroll över sina datarums kundhanterade-nycklar.

Uppladdade data till iDeals Virtual Data Room.

Data krypterad med iDeals Data Key.

IDeals Data Key krypterade med kundens nyckel.

Alla operationer registreras i revisionslogg.

Data Room Encryption Key Management Data Room Encryption Key Management

För din sinnesro

iDeals CMEK är utformad för att hjälpa företag att övervinna specifika problem med att använda molntjänster.

Äganderätt. Det här är den bästa garantin som du, inte din leverantör, förblir i ägande över data: om du kontrollerar din känsliga data, äger du den. Om du avbryter dina kundnycklar så kan ingen komma åt din information längre.

Transparens. Det finns ingen anledning till att ha en speciell IT-bakgrund för att kunna använda iDeals CMEK: systemet är mycket enkelt och öppet.

Konfidens. Strikt autentiseringsförfarande för nyckelhanteringssystem hjälper till att uppfylla specifika krav.

IT-styrning och efterlevnad

Dataskydd, speciellt i en mjukvaruleveransmodell kan vara en utmaning för företags IT-team.

Genom att implementera CMEK, en unik säkerhetskontroll i mjukvaruindustrin för virtuella datarum, ger vi IT-team av våra kunder fullständig kontroll över krypteringsnycklarna och ger dem följande alternativ:

Platser för nyckelvalv. Våra kunder har möjligheter att välja nyckelhanteringsprogram och lagringsplats för krypteringsnycklar som är skilda från iDeals datalagring.

Kontroll över data i moln. Du kontrollerar inte bara dina datasal, kundhanterade krypteringsnycklar, utan även data som är lagrade i iDeals moln-infrastruktur.

Övervakning av efterlevnaden. Möjlighet att generera överensstämmelsesrapporter och revisionsspår för dokument och åtkomst för krypteringsnyckel.

Data Room Customer Managed Keys Data Room Customer Managed Keys