ANVÄNDARVILLKOR FÖR iDEALS VIRTUELLA DATARUM | iDeals Virtual Data Room

ANVÄNDARVILLKOR FÖR iDEALS VIRTUELLA DATARUM

OBSERVERA: DETTA ÄR ETT KONTRAKT. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER HEMSIDAN OCH/ELLER APPLIKATIONEN. DETTA AVTAL REGLERAR DITT SAMARBETE MED iDEALS SAMT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM DEFINIERAS NEDAN, VILKA iDEALS TILLHANDAHÅLLER TILL DIG. DU OMBEDS HÄRMED ATT GODKÄNNA DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH DU FÅR ENDAST ANVÄNDA PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ DEN HÄR HEMSIDAN OM DU GODKÄNNER ALLA VILLKOR SOM PRESENTERAS HÄRI. GENOM ANVÄNDNING AV HEMSIDAN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA HEMSIDAN.

DESSA VILLKOR INNEFATTAR iDEALS INTEGRITETSPOLICY SOM FINNS PÅ https://www.idealsvdr.com/privacy/, VILKEN ÄR EN DEL AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR. GENOM ATT GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA HEMSIDAN SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA DESSA ANVÄNDARVILLKOR INKLUSIVE iDEALS INTEGRITETSPOLICY.

Godkännande av Användarvillkor

Dessa Användarvillkor ( ”Avtalet” ”Användarvillkoren” ) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen som individ eller företag (”du” eller ”användare”) och iDeals företagsgrupp inklusive iDeals Solutions Group Limited, iDeals Solutions Group, iDeals Solutions Operations Limited och dess dotterbolag (tillsammans ”iDeals”), vilka anges i iDeals leveransavtal för virtuellt datarum, (”iDeals”), avseende Produkterna och Tjänsterna som anges nedan. iDeals gör den här hemsidan (www.idealsvdr.com) och alla andra iDeals-domäner som hör till hemsidan (”Hemsida”och/eller den här programvaran som tillhandahålls av iDeals för att erbjuda tjänster som hör till Hemsidan och som ska användas på Microsoft Windows- och Apple iOS-enheter och som ska laddas ner från hemsidan eller Apple Store (”Applikation”), inklusive all information, grafik, dokument, text, produkter, Produkter och Tjänster (enligt nedanstående definition), alla andra element på Hemsidan och/eller i Applikationen, alla produkter som erbjuds på den här Hemsidan och Produkter och Tjänster som drivs genom Hemsidan och/eller Applikationen, tillgängliga för din användning och föremål för villkoren i det här dokumentet. Genom att gå in på och använda den här Hemsidan och/eller Applikationen, använda någon av iDeals Produkter och Tjänster och/eller ladda ner eller köpa några av iDeals produkter samtycker du till att godkänna dessa bindande Användarvillkor och alla villkor som anges och/eller refereras till häri eller andra ytterligare villkor på Hemsidan och/eller i Applikationen.

Om du INTE samtycker till alla dessa Användarvillkor ska du INTE använda den här Hemsidan och/eller den här Applikationen. Om du INTE samtycker till något av de särskilda villkoren som tillämpas på ett specifikt Innehåll (enligt definitionen nedan) eller på specifika transaktioner som genomförs via Hemsidan och/eller Applikationen ska du INTE använda den delen av Hemsidan och/eller Applikationen som innehåller sådant Innehåll eller genom vilka sådana transaktioner kan genomföras och du ska INTE använda sådant Innehåll eller genomföra sådana transaktioner. När du använder befintliga eller framtida produkter och tjänster från iDeals eller besöker iDeals eller dess partners hemsida eller får produkter eller tjänster från iDeals eller någon av iDeals affärspartner, oavsett om de är kostnadsfria eller avgiftsbelagda och oavsett om de ingår i Hemsidan och/eller Applikationen eller inte kommer du att behöva följa riktlinjer och villkor som gäller för sådana tjänster eller verksamheter.

iDeals kan ändra dessa Användarvillkor när som helst vid föregående meddelande på något av följande sätt: via Hemsidan och/eller Applikationen när du loggar in eller efter att du har loggat in på ditt Personliga konto (enligt definitionen nedan), via e-post till den adress du angav när du skapade ditt Personliga konto eller via skriftlig brevkommunikation till postadressen som finns registrerad för ditt Personliga konto. Underlåtenhet från din sida att ange och upprätthålla korrekt och aktuell kontaktinformation leder inte till att ditt ansvar att följa dessa Användarvillkor enligt ändringar som sker då och då ogiltigförklaras. Läs regelbundet dessa Användarvillkor som har publicerats på Hemsidan och/eller i Applikationen för att försäkra dig om att du är medveten om alla villkor som gäller för din användning av Hemsidan och/eller Applikationen. Specifika villkor kan dessutom tillämpas på icke användargenererat specifikt innehåll, produkter, material, tjänster eller information som förvaras på eller finns tillgängligt genom den här Hemsidan och/eller Applikationen (”Innehållet”) eller transaktioner som genomförs via den här Hemsidan och/eller Applikationen. Sådana specifika villkor kan verka som tillägg till dessa Användarvillkor eller, i de fall de inte stämmer överens med dessa Användarvillkor, ersätta dessa Användarvillkor men endast på de punkter där innehållet eller avsikten med sådana specifika villkor motsäger dessa Användarvillkor.

iDeals förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar avseende Innehållet på Hemsidan och/eller Applikationen eller dess format utan att meddela i förväg. iDeals förbehåller sig rätten att själva ta bort eller begränsa behörigheter till Hemsidan och/eller Applikationen eller någon del av dessa oavsett anledning.

Beskrivning av Produkter och Tjänster

iDeals möjliggör för kunder att dela sekretessbelagda filer genom en säker webbaserad programvara, som är överlägsen fysiska datarum, samt genom Applikationen. I huvudsak erbjuder iDeals sina kunder ett effektivt, kraftfullt och säkert virtuellt datarum som är lätt att använda. Systemets huvudfunktioner är följande:

 • all trafik mellan hemsidan och den behöriga användaren är krypterad med en 256-bitars SSL-kryptering
 • alla dokument och mappar kan visas, skrivas ut eller sparas i säkert format eller originalformat
 • alla dokument och mappar har unika nummer
 • användare och/eller administratörer kan ge feedback på alla dokument
 • alla användaraktiviteter loggas och kan ses av administratören
 • programvaror som hanterar uppladdning/nedladdning av stora mängder data på en gång för att underlätta för användarna
 • maskininläsning (OCR – Optical Character Recognition) av skannade dokument eller bilder ger fulltextsökning för nästan alla dokument.

Din användning av Produkterna och Tjänsterna

Du samtycker till att endast använda Produkterna och Tjänsterna i de syften som tillåts enligt dessa Användarvillkor samt enligt tillämpliga lagar, förordningar, allmänt vedertagen praxis eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner. Du samtycker till att inte komma åt eller försöka komma åt några av Produkterna och Tjänsterna på andra sätt än de som tillhandahålls av iDeals. Du samtycker till att inte komma åt eller försöka komma åt några av Produkterna och Tjänsterna genom automatiserade processer och att du inte kommer att medverka i aktiviteter som stör eller hindrar Produkternas och Tjänsternas funktion (eller servrarna och nätverken som är kopplade till Produkterna och Tjänsterna).

iDeals kommer att använda sig av alla tillgängliga, nödvändiga och kommersiellt rimliga åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att den här Hemsidan och/eller Applikationen drivs på ett korrekt sätt och att Produkterna och Tjänsterna tillhandahålls utan fel eller brister. Du måste dock inse och vara medveten om att ingen dator och inget informationssystem är fullständigt osårbart. Du samtycker till att iDeals inte kan hållas ansvariga inför dig på något sätt för eventuella brister som kan upptäckas. iDeals kommer att åtgärda sådana brister inom rimlig tid. Du samtycker även till att inte utnyttja sårbarheter eller brister i Hemsidan och/eller Applikationens säkerhetsrutiner för att orsaka skada för iDeals dator- och informationssystem, för andra användare av Hemsidan och/eller Applikationen eller i syfte att skaffa otillåten tillgång till informationen som lagras i ett sådan/sådana system. Sådana handlingar anses vara ett brott mot strafflagstiftning eller civillagstiftning och kommer att utgöra grunden för lämplig rättslig åtgärd.

Du samtycker till att du, om du skulle upptäcka sårbarheter eller brister, genast rapporterar sådana sårbarheter eller brister till security@idealscorp.com och håller eventuell information avseende dina upptäckter konfidentiell och inte lämnar ut den till tredjepart. Vidare samtycker du till:

 1. att inte lämna dina personligt tilldelade inloggningsuppgifter till iDeals till en tredjepart då överträdelse av detta kan göra dig direkt ansvarig om Användarinnehåll används i andra syften eller överförs till icke behöriga parter
 2. att inte avbryta eller störa andra användares användning av Hemsidan och/eller Applikationen, Produkterna och Tjänsterna eller partners sidor eller länkade sidor
 3. att inte ladda upp, posta eller på annat sätt överföra virus eller andra filer som orsakar skador, avbrott eller förstörelse till Hemsidan, Applikationen eller Produkterna och Tjänsterna
 4. att inte skapa falska identiteter
 5. att inte använda eller försöka använda andra användares Personliga konton, lösenord eller system utan tillåtelse från iDeals
 6. att inte komma åt eller försöka komma åt något Innehåll eller Användarinnehåll som du inte har behörighet till
 7. att inte störa eller förhindra säkerheten av, eller på annat sätt skada Hemsidan, Applikationen, Produkterna och Tjänsterna, Innehållet, Användarinnehållet, systemresurserna, kontona, lösenorden, servrarna eller nätverken anslutna till eller som är tillgängliga genom den här Hemsidan, Applikationen eller andra partners hemsidor eller länkade hemsidor.

Användarinnehåll

Om du registrerar dig hos iDeals i enlighet med dessa Användarvillkor (dvs. blir en innehavare av ett Personligt konto) kan du ladda upp data, information, material och dokument för lagring via Tjänst i relation till dina Personliga konton (”Användarinnehåll”). I enlighet med dessa Användarvillkor och tillämpliga lagar och förordningar kan ditt Användarinnehåll användas på alla sätt som godkänts av dig eller personen som är utsedd till Projektadministratör (avtalschef) (”Projektadministratören” eller ”Avtalschefen”) för din arbetsgrupp. Det är ditt ansvar att diskutera med de andra i din arbetsgrupp och bestämma vilka begränsningar, om några, din användning av Användarinnehållet som distribueras inom din arbetsgrupp ska ha. Om du får otillåten tillgång till material som är skapat av eller används av andra utanför din arbetsgrupp i samband med iDeals Tjänst har du inte rätt att använda sådant material på något sätt. Du bekräftar och samtycker även till att iDeals inte bär ansvar på något sätt om medlemmar i din arbetsgrupp, andra personer som du gett tillgång till ditt Användarinnehåll eller tredjeparter ändrar, förstör, kopierar eller delar ditt Användarinnehåll.

iDeals äger inget Användarinnehåll och kommer inte att övervaka, ändra eller avslöja någon information avseende dig eller ditt Personliga konto, inklusive något Användarinnehåll, utan ditt tillstånd förutom i enlighet med dessa Användarvillkor eller Integritetspolicyn. iDeals granskar, inspekterar, ändrar eller övervakar heller inte något Användarinnehåll som lagrats av dig eller någon annan användare av Produkterna och Tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, med avseende på virus, maskar eller trojaner eller andra liknande skadliga funktioner. iDeals förbehåller sig rätten att neka, avlägsna eller förstöra Användarinnehåll som lagras på iDeals servrar, vilket iDeals finner vara olagligt eller som kan strida mot dessa Användarvillkor. iDeals har dock ingen förpliktelse att göra detta.

Du är ensamt ansvarig för att skydda informationen på din dator eller dina andra enheter genom att till exempel installera anti-virusprogram, uppdatera dina applikationer, lösenordsskydda dina filer och inte tillåta tredjeparter ha tillgång till din dator. Du är införstådd med att iDeals Produkter och Tjänster lagrar Användarinnehåll som inte längre kan användas på grund av skador från virus, programvarufel eller andra orsaker. Detta kan leda till att du skickar/skyddar filer som inte längre går att använda.

Säkerhet för dina Lösenord och ditt Personliga konto

iDeals kräver att du skapar ett Personligt konto hos iDeals (”Personligt konto”) för att kunna använda dess Produkter och Tjänster och kan också då och då förse dig med ytterligare koder och lösenord som är nödvändiga för att få tillgång till och använda andra egenskaper och funktioner på Hemsidan eller i Applikationen. Genom att skapa ditt Personliga konto samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig och att hålla den uppdaterad. Om iDeals misstänker att sådan information är falsk, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig har iDeals rätt att upphäva eller avsluta din användning av Produkterna och Tjänsterna, ditt Personliga konto och/eller tillgång till Hemsidan och/eller Applikationen. Du ska välja ett personligt, icke överlåtbart lösenord. Personliga konton får inte ”delas” eller användas av mer än en person. Efter att du har godkänt dessa Användarvillkor och registreringen av ditt Personliga konto har godkänts av iDeals kommer ditt Personliga konto upprättas. Du är ensamt ansvarig för all eventuell aktivitet som sker i samband med ditt Personliga konto och lösenord, vare sig sådan användning godkänts av dig eller inte.

Läs vår Integritetspolicy (https://www.idealsvdr.com/privacy/) som beskriver hur personuppgifter (”Personuppgifter”) samlas in, används, lämnas ut, hanteras och lagras av iDeals. Du samtycker till och förstår att du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen avseende alla användarnamn och lösenord till Personliga konton du använder för att få tillgång till Produkterna och Tjänsterna. Additionally, you may not use anyone else’s Personal Account at any time, without the permission of such Personal Account holder. iDeals is not liable for any harm caused or related to the theft or misappropriation of your user name, password, User Content, disclosure of your user name or password, or your authorization of anyone else to use your user name or password. Du kan dock hållas ansvarig för iDeals eller andra parters förluster på grund av att någon annan använder ditt Personliga konto eller lösenord. Om du uppmärksammar otillåten användning av ditt lösenord eller ditt Personliga konto ska du informera iDeals omedelbart på security@idealscorp.com.

Säkerhet avseende Användarinnehåll

iDeals kommer att använda alla kommersiellt rimliga åtgärder för att begränsa tillgången till ditt Användarinnehåll till personer som har tillgång till sådant Användarinnehåll genom användning av ditt Personliga konto och lösenordsskydd. Inget lösenordsskyddat system för datalagring och -hämtning kan dock göras fullständigt ogenomträngligt. Utifrån detta medger och samtycker du härmed till att det kan vara möjligt för en obehörig tredjepart att få tillgång till, visa, kopiera, ändra och dela de uppgifter och filer du lagrar på ditt Personliga konto.

Information och Material som lämnas av dig

Allt material och all dokumentation, kommunikation eller information som lämnas till, skickas genom eller lagras på den här Hemsidan och/eller Applikationen av dig (”Användarinnehåll”) omfattas av iDeals Integritetspolicy och dessa Användarvillkor. Användarinnehållets säkerhet är av yttersta vikt för iDeals.

Giltighetstid

Giltighetstiden för dessa Användarvillkor (”Giltighetstid”) börjar när du börjar använda den här Hemsidan och/eller Applikationen eller Produkterna och Tjänsterna och kommer att fortlöpa under en obegränsad tid såvida den inte avslutas på annat sätt av iDeals skriftligen. iDeals förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst ändra, avbryta eller avsluta alla Produkter och Tjänster eller delar av dessa och kan när som helst avsluta din användning av Produkterna och Tjänsterna. Utan att det påverkar eventuella andra rättigheter kommer dessa Användarvillkor att upphävas automatiskt om du underlåter att följa någon av begränsningarna eller kraven som beskrivs häri. Om dessa Användarvillkor upphävs eller löper ut ska du omedelbart sluta använda Hemsidan och/eller Applikationen samt Produkterna och Tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, all användning av iDeals varumärken, firmanamn, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

EFTER UPPHÄVANDE AV DETTA AVTAL KOMMER DU INTE LÄNGRE ATT VARA BEHÖRIG ATT ANVÄNDA HEMSIDAN ELLER PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA PÅ NÅGOT SÄTT.

Länkar till andra sidor och Material från tredjeparter

Den här Hemsidan och/eller Applikationen kan tillhandahålla länkar till andra hemsidor och/eller produkter och tjänster från tredjeparter, vilka inte ligger under iDeals kontroll (tillsammans ”Material från tredjeparter”). iDeals ska inte hållas ansvariga på något sätt för innehållet i sådant Material från tredjepart. iDeals tillhandahåller endast sådana länkar av praktiska skäl för användarna av den här Hemsidan och/eller Applikationen. iDeals presentation av någon länk till något Material från tredjepart innebär inte att iDeals samtycker till innehållet, produkterna och/eller tjänsterna i sådant Material från tredjepart. Utan hinder av eventuella andra motsägande bestämmelser ska inget i dessa Användarvillkor tolkas som att det ger dig rättigheter eller licenser avseende Material från tredjepart eller tillstånd att använda sådant Material från tredjepart.

Språk i Användarvillkoren

Om iDeals har försett dig med en översättning till ett annat språk av den engelska versionen av dessa Användarvillkor samtycker du till att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet och att den engelska versionen av dessa Användarvillkor har företräde i att styra ditt samarbete med iDeals. Om det finns motsägelser mellan den engelska versionen av dessa Användarvillkor och översättningen kommer den engelska versionen att ha företräde.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt, varumärkesrätt och alla andra äganderätter för Hemsidan och/eller Applikationen, Innehållet (inklusive men inte begränsat till programvara, tjänster, ljud, video, text och fotografier) och/eller Produkterna och Tjänsterna tillhör iDeals och/eller dess licensgivare. Såvida inget annat specifikt anges häri eller godkänns skriftligen av iDeals förbehålls alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, för Hemsidan, Innehållet och/eller Produkterna och Tjänsterna. Du samtycker till att inte kopiera, åter offentliggöra, lagra, göra tillgängligt för nedladdning, överföra, ändra, hyra ut, leasa ut, låna ut, tilldela, dela, licensiera, underlicensiera, rekonstruera eller skapa härledda verk baserat på Innehållet, Hemsidan och/eller Applikationen, dess produkter eller Produkterna och Tjänsterna.

iDeals avsäger sig alla rättigheter till varumärken, servicemärken, firmanamn, logotyper, upphovsrätt, patent, domännamn eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredjeparter. Alla tredjeparters immateriella rättigheter som refereras till häri, inklusive men inte begränsat till, Material från tredjepart eller material som tillhandahållits på annat sätt via Hemsidan och/eller Applikationen är respektive ägares egendom. iDeals avsäger sig alla ägarintressen i andra immateriella rättigheter än sina egna.

Garantier och Friskrivningar

ALLT INNEHÅLL OCH/ELLER ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIG FORM” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. iDEALS AVSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV ANSPRÅK ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL LAGSTADGAD GARANTI, LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET, GARANTI OM ICKE-INTRÅNG ELLER GÄLLANDE DRIFTEN AV DEN HÄR HEMSIDAN OCH/ELLER APPLIKATIONEN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET. iDEALS LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER ANSPRÅK AVSEENDE SÄKERHETEN PÅ HEMSIDAN OCH I APPLIKATIONEN, INNEHÅLLET ELLER PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA. DU ÄR MEDVETEN OM ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN FÅNGAS UPP UNDER ÖVERFÖRING ELLER PÅ ANDRA SÄTT. iDEALS GARANTERAR INTE ATT HEMSIDAN OCH APPLIKATIONEN, INNEHÅLLET ELLER SERVRARNA SOM GÖR DEN HÄR HEMSIDAN OCH APPLIKATIONEN TILLGÄNGLIG ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SOM SKICKAS AV iDEALS ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. iDeals uppdragstagare, agenter, återförsäljare, distributörer eller andra tredjeparter har inte rätt att ändra den här begränsade garantin eller göra ytterligare garantier förutom efter skriftligt godkännande från iDeals.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER ELLER NEDLADDNING ELLER ANNAN ANVÄNDNING AV PRODUKTER VIA HEMSIDAN ELLER APPLIKATIONEN GÖRS EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK SAMT SAMTYCKE TILL ATT DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM KAN UPPKOMMA GENOM SÅDAN VERKSAMHET. iDEALS ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA DATAVIRUS ELLER LIKANDE SKADLIG KOD SOM LADDAS NER TILL DIN DATOR FRÅN HEMSIDAN ELLER APPLIKATIONEN ELLER I SAMBAND MED NÅGRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS GENOM HEMSIDAN ELLER APPLIKATIONEN. VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING ELLER INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN iDEALS ELLER FRÅN HEMSIDAN ELLER APPLIKATIONEN UTGÖR EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I ANVÄNDARVILLKOREN.

Den här Hemsidan och/eller Applikationen kan innehålla hänvisningar till Produkter och Tjänster från iDeals som kanske inte finns tillgängliga i ett specifikt land. Sådana hänvisningar varken antyder eller garanterar att sådana Produkter och Tjänster kommer att göras tillgängliga i ett specifikt land.

Du förstår och samtycker till att genom att använda Hemsidan och/eller Applikationen och Produkterna och Tjänsterna som ingår kan du utsättas för innehåll som du kan finna stötande, oanständigt eller tvivelaktigt och att du, på så sätt, använder Hemsidan eller Applikationen, Produkterna och Tjänsterna på egen risk.

iDEALS ELLER DESS PARTNER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, EFTERFÖLJANDE, STRAFFBARA, SPECIELLA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DRIFTSTOPP) UNDER NÅGON ANSVARSTEORI, SOM RESULTERAR FRÅN, UPPSTÅR UR ELLER KOPPLAS TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DEN HÄR HEMSIDAN ELLER APPLIKATIONEN ELLER INNEHÅLLET, PRODUKTERNA, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, UTTALANDEN ELLER HANDLINGAR FRÅN NÅGON TREDJEPART PÅ ELLER GENOM DEN HÄR HEMSIDAN OCH/ELLER APPLIKATIONEN, ALL OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DIN ÖVERFÖRING AV DATA, INFORMATION SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT ELLER INTE SKICKAS ELLER TAS EMOT, MISSLYCKANDE ATT LAGRA DATA, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ FILER, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ INNEHÅLLET, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA GENOM HEMSIDAN ELLER APPLIKATIONEN SOM FÖRSENAS ELLER STÖRS ÄVEN OM iDEALS HAR GJORTS MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EVENTUELL TALAN SOM VÄCKS MOT iDEALS AVSEENDE ELLER I SAMBAND MED HEMSIDAN OCH/ELLER APPLIKATIONEN SKA PÅBÖRJAS OCH SKRIFTLIGEN MEDDELAS iDEALS INOM ETT (1) ÅR EFTER DATUMET DÅ RÄTTSSAKEN UPPSTOD.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av lagstadgade garantier eller begränsningar så det kan hända att ovan nämnda begränsningar inte är tillämpliga för dig.

Dina garantier

DU GARANTERAR HÄRMED ATT: (i) ALL INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER iDEALS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ÄR SANN, KORREKT OCH AKTUELL (ii) DU HAR FULL BEFOGENHET OCH BEHÖRIGHET ATT INGÅ I DESSA ANVÄNDARVILLKOR (iii) DU HAR UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT INGÅ ETT BINDANDE AVTAL MED iDEALS (iv) DU KOMMER ATT SÖKA ALLA MYNDIGHETSGODKÄNNANDEN SOM KRÄVS FÖR ATT VERKSTÄLLA DESSA TJÄNSTEVILLKOR (v) DU SKA UTFÖRA ALLA DINA SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA TJÄNSTEVILLKOR I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG (vi) DINA LEDARE, TEXTER, GRAFIK, AUDIOVISUELLT MATERIAL ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR SLUTANVÄNDARE AV HEMSIDAN OCH APPLIKATIONEN MEN SOM INTE TILLHANDAHÅLLS AV iDEALS, ELLER HEMSIDAN ELLER APPLIKATION INTE: (1) BRYTER MOT EN TREDJEPARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER (2) UTGÖR FÖRTAL, ÄREKRÄNKNING ELLER OBSCENITET (3) RESULTERAR I BEDRÄGERI MOT KONSUMENTER, PRODUKTANSVAR, KONTRAKTSBROTT DÄR DU ÄR EN PART ELLER ORSAKAR SKADA PÅ NÅGON TREDJEPART (4) FÖRESPRÅKAR VÅLD ELLER INNEHÅLLER HATISKT MATERIAL (5) STRIDER MOT NÅGRA TILLÄMPLIGA LAGAR, STADGAR, FÖRESKRIFTER ELLER FÖRORDNINGAR (6) INNEHÅLLER VUXET MATERIAL ELLER FÖRESPRÅKAR OLAGLIG VERKSAMHET.

Återkoppling

Du kan då och då lämna förslag, kommentarer eller annan återkoppling till iDeals avseende någon produkt, information eller något material som tillhandahålls av iDeals (hädanefter ”Återkoppling”). Du samtycker till att all Återkoppling är och ska vara fullkomligt frivillig och ska inte, förutom vid ett separat avtal, utgöra en sekretessförpliktelse för iDeals. iDeals ska dock inte uppge källan till någon återkoppling utan den tillhandahållande partens samtycke. iDeals får uppge och använda sådan Återkoppling som de anser lämpligt, helt utan någon typ av förpliktelse mot dig. Föregående ska dock inte påverka endera partens förpliktelse häri avseende informationen som skyddas enligt någon av iDeals integritetspolicyer som finns tillgängliga på Hemsidan och Applikationen.

Meddelande om och förfarande för att lägga fram en fordran om intrång i upphovsrätten

Det ingår i iDeals policy att svara på meddelanden om påstått intrång i upphovsrätten enligt tillämplig internationell lag om immateriella rättigheter. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten ska du förse iDeals med den skriftliga informationen som anges nedan. (Observera att det här förfarandet endast gäller för att meddela iDeals och dess partner att det har gjorts intrång i ditt upphovsrättsskyddade material.)

 • en elektronisk eller fysisk signatur från upphovsrättsägaren eller personen som har behörighet att agera å upphovsrättsägarens vägnar
 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du påstår att det har gjorts intrång i
 • en beskrivning av var materialet du påstår att det har gjorts intrång i finns på Hemsidan och i Applikationen
 • din adress, e-postadress och ditt telefonnummer
 • en redogörelse från dig, i god tro, att den omtvistade användningen inte är godkänd av ägaren av upphovsrätten, dess behöriga representant eller lagen
 • en redogörelse från dig, med mened som möjlig påföljd, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är ägaren av upphovsrätten eller behörig att agera å ägaren av upphovsrättens vägnar.

Programvara

Både programvaran och all tillhörande dokumentation som finns tillgänglig via Hemsidan och Applikationen är iDeals upphovsrättsligt skyddade verk. Du måste godkänna villkoren i det tillämpliga licensavtalet för slutanvändare eller tjänsteavtalet som medföljer eller innefattas i sådan Programvara före användningen av Produkterna och Tjänsterna som iDeals gör tillgängliga via den här Hemsidan och Applikationen.

Om inget annat anges häri, i ett tillämpligt licensavtal för slutanvändare, relevant tjänsteavtal eller på annat sätt har godkänts av iDeals skriftligen, får du inte använda, kopiera, åter offentliggöra, lagra, efterlikna, klona, ladda ner, överföra, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, tilldela, ändra, distribuera, licensera, underlicensera, dekompilera, plocka isär, skapa härledda verk av, på annat sätt rekonstruera eller föra över det licensierade programmet, eller en del av Hemsidan och Applikationen, dess Produkter eller Tjänster. All sådan olovlig användning kommer att leda till omedelbar och automatisk avslutande av iDeals Produkter och Tjänster och kan resultera i civil- och/eller straffrättsliga följder.

GARANTIER, OM NÅGRA, AVSEENDE SÅDAN PROGRAMVARA SKA ENDAST TILLÄMPAS SOM DET UTTRYCKLIGEN ANGES I LICENSAVTALET ELLER TJÄNSTEAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE. iDEALS AVSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA VIDARE ANSPRÅK OCH GARANTIER I ALLA FORMER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE LAGSTADGAD GARANTI, LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET ELLER GARANTI OM ICKE-INTRÅNG AVSEENDE PROGRAMVARAN.

Utan att begränsa ovanstående ska iDeals inte garantera att: Produkterna och Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav Produkterna och Tjänsterna kommer att fungera oavbrutet, punktligt, säkert och felfritt resultaten som kan fås från tjänsterna eller materialen kommer att vara effektiva, korrekta eller trovärdiga kvaliteten på Produkterna och Tjänsterna som du köper eller har åtkomst till via Hemsidan och Applikationen kommer att uppfylla dina förväntningar eventuella fel i programvaran som fås från eller används genom Hemsidan och Applikationen eller eventuella fel på Hemsidan och Applikationen, dess Produkter eller Tjänster kommer att åtgärdas.

Programvaruuppdateringar

Produkterna och Tjänsterna som du använder kan automatiskt ladda ner och installera uppdateringar från iDeals. Dessa uppdateringar är gjorda för att förbättra, stärka och vidare utveckla Produkterna och Tjänsterna och kan bestå av bugglösningar, förbättrade funktioner, nya programvarumoduler och helt nya versioner. Du samtycker till att ta emot sådana uppdateringar (och tillåter iDeals att skicka dem till dig) som en del av din användning av Produkterna och Tjänsterna.

Offentliga redigerbara sektioner

Den här Hemsidan kan innehålla sidor eller sektioner som kan redigeras av och visas för alla besökare av Hemsidan, inklusive men inte begränsat till forum och kommentarer (”Offentliga redigerbara sektioner”). Alla anteckningar, inlägg, idéer, förslag, koncept eller annat material som postas på Offentliga redigerbara sektioner kommer att bli iDeals egendom och iDeals får använda sådant material på alla sätt utan tidsbegränsning, inklusive i alla medier vare sig kända, okända eller senare utformade.

Använd gott omdöme när du för in personuppgifter i Offentliga redigerbara sektioner eftersom de kan samlas in av tredjeparter. Användning av personuppgifter som finns i Offentliga redigerbara sektioner och dina alternativ avseende vår användning av denna information omfattas av iDeals Integritetspolicy som finns på Hemsidan.

iDeals förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra och/eller radera meddelanden som postas i Offentliga redigerbara sektioner när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, material som enligt iDeals:

 • (A) kan utgöra förtal, ärekränkning, kränkning av den personliga integriteten, är oanständigt, pornografiskt, våldsamt eller hotande
 • (B) bryter mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande en person eller företag
 • (C) kan strida mot någon tillämplig lag eller uppmanar till illegal aktivitet
 • (D) annonserar eller på annat sätt anhåller om pengar eller som är en förfrågan efter varor, tjänster, annonsörer eller sponsorer eller som på annat sätt bedriver kommersiell verksamhet
 • (E) stör det normala dialogflödet eller på annat sätt agerar på ett sätt som påverkar andra människors förmåga att delta i realtidsaktiviteter via iDeals hemsidor
 • (F) för in program som kan innehålla virus, maskar, trojaner eller annan datakod, filer eller program avsedda för att avbryta, förstöra eller begränsa någon programvaras, maskinvaras eller telekommunikations funktion
 • (G) bryter mot någon policy eller förordning som fastställs då och då avseende användningen av den här Hemsidan eller något nätverk som är kopplat till den här Hemsidan
 • (H) innehåller länkar till andra sidor som innehåller den typen av material som faller inom beskrivningen under (A) till (H) ovan.

Olaglig eller förbjuden användning

Du får inte använda den här Hemsidan och Applikationen i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Användarvillkor, eller på något annat sätt stör eller försöker störa Hemsidans eller Applikationens korrekta funktion. Du får inte använda den här Hemsidan och Applikationen på något sätt som kan skada, förstöra, överbelasta eller försämra Hemsidan och Applikationen, eller som stör någon tredjeparts användning och upplevelse av den här Hemsidan och Applikationen. Du samtycker till att inte använda någon programvara från tredjepart som rubbar, utvinner eller på annat sätt samlar information från eller genom Hemsidan och Applikationen. Du får inte inhämta eller försöka inhämta material eller information på något sätt som inte medvetet gjorts möjligt av iDeals för alla användare av den här Hemsidan och Applikationen. Du ska inte starta, assistera vid eller medverka i en attack på någon av iDeals servrar eller på något annat sätt försöka att störa iDeals servrar. NÅGOT FÖRSÖK AV DIG ATT SKADA iDEALS SERVRAR ELLER UNDERMINERA iDEALS LEGITIMA DRIFT ÄR EN ÖVERTRÄDELSE AV STRAFFLAGSTIFTNING OCH CIVILLAGSTIFTNING. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS ELLER OM STÖD TILL EN SÅDAN ATTACK GES FÖRBEHÅLLER SIG iDEALS RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND FRÅN EN SÅDAN ANVÄNDARE SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER.

Skadeersättning

Du samtycker härmed till att hålla iDeals, dess partner, tjänstemän, chefer, agenter och anställda skadeslösa, inklusive avseende rimliga advokatarvoden, som slutligen fastställts att de ska betalas enligt ett beslut från en behörig domstol som ett resultat av anspråk, krav, rättssak, stämning, skiljedom eller annat förfarande som inletts av någon tredjepart, inklusive ett statligt organ eller företag, som ett resultat av Användarinnehåll du skickar, postar eller överför genom Hemsidan eller till följd av din överträdelse av dessa Användarvillkor.

Integritet

iDeals respekterar din integritet samt användningen och skyddet av dina personuppgifter. Läs vår Integritetspolicy för viktig information och viktiga upplysningar avseende insamling och användning av dina personuppgifter i samband med din användning av den här Hemsidan.

Länkning till den här Hemsidan

Länkning till den här Hemsidan är tillåten förutsatt att du efterlever följande regler. Du kan länka till den här Hemsidans förstasida eller till någon annan av Hemsidans sidor. Du får dock inte använda hotlänkning eller ramar. Du får inte antyda att iDeals godkänner eller sponsrar den som länkar eller dennes hemsida, produkter eller tjänster. Du får inte använda iDeals immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, varumärken, firmanamn, upphovsrätt utan ett skriftligt godkännande i förskott från iDeals. Vidare samtycker du till att ta bort länken på iDeals begäran.

Avsluta ditt samarbete med iDeals

Dessa Användarvillkor kommer att gälla tills de avslutas av antingen dig eller iDeals på följande sätt. Om du vill avsluta dittjuridiskt bindande avtal med iDeals kan du göra det genom att (a) meddela iDeals när som helst och (b) avsluta dina Personliga konton för alla Produkterna och Tjänsterna du använder om inget annat anges i ett juridiskt bindande avtal mellan dig och iDeals. Ditt meddelande ska skickas till privacy@idealscorp.com. iDeals förbehåller sig rätten att avsluta avtalet med dig efter eget gottfinnande.

Överlåtelse

iDeals kan överlåta eller delegera dessa Användarvillkor, helt eller delvis, till någon person eller något företag när som helst, med eller utan ditt tillstånd. Du kan dock inte överlåta eller delegera några rättigheter eller krav inom ramen för dessa Användarvillkor utan iDeals skriftliga godkännande i förväg, och otillåten överlåtelse eller delegering av dig är ogiltig och verkningslös.

Serviceåtkomst

Om Hemsidan eller Applikationen inte är tillgänglig under en tid ska inte iDeals hållas ansvariga. iDeals ger inga garantier avseende Hemsidans, Applikationens eller Produkternas och Tjänsternas prestanda eller tillgänglighet. Tillfälligt avbrott i Hemsidans, Applikationens eller Produkternas och Tjänsternas tillgänglighet kan ske utan meddelande efter vårt gottfinnande inklusive, men inte begränsat till, vid reparationer, underhåll, systemfel eller orsaker bortom vår kontroll. iDeals förbehåller sig rätten att avbryta driften av Produkterna och Tjänsterna, den här Hemsidan, Applikationen eller någon del av dessa. Du samtycker till att varken iDeals eller dess tredjepartsleverantörer kommer att hållas ansvariga inför dig på något sätt för avslutande, avbrott, störning eller försening av någon av Produkterna och Tjänsterna på den här Hemsidan eller Applikationen såvida inget annat anges i tjänsteavtalet mellan dig och iDeals.

Force Majeure

iDeals kommer inte att hållas ansvariga för brister i fullgörandet, förseningar, fel, dataförlust eller annan förlust som orsakas av omständigheter som ligger utanför iDeals rimliga kontroll.

Avtal om elektronisk hantering

Alla transaktioner som sker via den här Hemsidan, Applikationen eller iDeals kan, om vi så önskar, utföras och genomföras elektroniskt. Vi kan föra protokoll över alla typer av kommunikation som förs via den här Hemsidan eller Applikationen. Alla elektroniska protokoll anses skickade när de är korrekt adresserade till mottagaren och protokollet förs in i ett informationsbehandlingssystem som ligger utanför avsändarens kontroll, eller när protokollet förs in i ett informationsbehandlingssystem som ligger under mottagarens kontroll. Alla elektroniska protokoll är mottagna när de förs in i ett informationsbehandlingssystem som mottagaren har avsatt eller använder i syfte att ta emot elektroniska protokoll eller information av den skickade typen, i ett format som kan hanteras av det systemet, och från vilket mottagaren kan hämta det elektroniska protokollet.

Uppdelning av avtal

Dessa Användarvillkor kommer att tillämpas så långt det är tillåtet av tillämplig lagstiftning. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor av någon anledning anses vara ogiltig eller verkningslös på något sätt enligt tillämplig lagstiftning ska (a) en sådan bestämmelse tolkas, tydas eller ändras på ett sådan sätt som rimligen kan krävas för att bestämmelsen ska få samma giltighet, verkan och konsekvens som från början var avsikten med bestämmelsen och (b) en sådan ogiltighet eller verkningslöshet inte påverka någon annan bestämmelse i detta Avtal.

Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med Englands och Wales lagar utan hänsyn till lagkonflikter. Du samtycker till att Londons internationella skiljedomstol (London Court of International Arbitration) har exklusiv jurisdiktion avseende alla anspråk och fordringar som uppstår ur, relaterar till eller är kopplade till dessa Användarvillkor eller den här Hemsidan eller Applikationen, förutsatt att sådan exklusivitet inte gäller för rättsliga åtgärder som inletts av iDeals.

iDeals har inget ansvar för om, av någon anledning, en produkt eller en tjänst som finns tillgänglig på den här Hemsidan eller Applikationen strider mot nationella lagar i något land. De som går in på den här Hemsidan eller Applikationen gör så på eget bevåg och ansvarar för att följa sin nationella lagstiftning.

Frågor kan skickas till privacy@idealscorp.com. Läs även vår Integritetspolicy på https://www.idealsvdr.com/privacy/

Upphovsrätt iDeals. Alla rättigheter förbehållna. Den här Webbsidan, Applikationen samt tillhörande produkter och dokumentation är upphovsrättsskyddade och ägs av iDeals och/eller dess licensgivare, och skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag avseende immateriella rättigheter. iDeals och den tillhörande logotypen samt alla relaterade namn på produkter och tjänster, figurmärken och slogans är varumärken och/eller registrerade varumärken som ägs av iDeals. Alla andra produkt- och tjänstmärken häri är respektive ägares varumärken. All användning av iDeals eller en tredje parts varumärken eller logotyper utan föregående skriftligt medgivande från iDeals eller tillämplig ägare av varumärket är strängt förbjudet.